మా భాగస్వాములు

ఆటోమోటివ్ భాగాలు
ఆస్టియా నుండి 1.MAAG ఆటోమోటివ్
డెన్మార్క్ నుండి 2.టెక్నాటెక్స్ APS
3. మాలవ్సియా నుండి ETIS ఆటోమేషన్
జపాన్ నుండి 4.SUMITOMO
5.న్యూసన్ ఇన్ చైనా
మోటార్ బీనింగ్
అమెరికా నుండి 1.కీట్రానిక్
2. సింగపూర్ నుండి Avanzt
3.స్లోవేకియా నుండి ఒరావా
4. నెదర్లాండ్స్ నుండి అల్టిమేకింగ్
కార్యాలయ సామగ్రి
బల్గేరియన్ నుండి 1.APS
2.అమెరికా నుండి IPC
3. హాంగ్ కాంగ్ నుండి సెర్టస్
గృహోపకరణం
బెలారస్ నుండి 1.ATLANT Inc
2.చైనాలో లిటిల్స్వాన్
bx